Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
ΝΕΑ
14.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-173/14

14-11-2014: Ορθή επανάληψη Τ∆-173/14 14-11-2014: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης αποβαθρών, κέντρου ελέγχου λειτουργίας, περιπόλων, εποπτείας & νυχτερινής φύλαξης του συστήματος της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε....[Περισσότερα]


14.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-084/14

14-11-2014: Διαγωνισμός για την προμήθεια επισώτρων για τα οχήματα Τραμ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ∆-084/14).[Περισσότερα]


14.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-172/14

14-11-2014: Διαγωνισμός για τη φύλαξη του συστήματος των Γραμμών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ∆-172/14).[Περισσότερα]


14.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-165/14

14-11-2014: Διαγωνισμός για το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των προστατευόμενων μελών των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ∆-165/14).[Περισσότερα]


13.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-177/14

13-11-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών υπολογιστών/ συγκεντρωτών δεδομένων, με τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. (Τ∆-177/14).[Περισσότερα]


05.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-170/14

5-11-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών παρεμβυσμάτων στήριξης υαλοπινάκων με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (ΤΔ-170/14). [Περισσότερα]


05.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-169/14

5-11-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου και αξιολόγηση των μετασχηματιστών των υποσταθμών έλξεως της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού...[Περισσότερα]


23.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-158/14

23-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση κλωβών και θυρών διαφυγής (ΤΔ-158/14). [Περισσότερα]


22.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-159/14

22-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαιρούμενων δίσκων πέδης (ΤΔ-159/14). [Περισσότερα]


21.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-168/14

21-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, για ένα έτος και με διατήρηση μονομερούς δικαιώματος από πλευράς...[Περισσότερα]


20.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-157/14

20-10-2014: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (ΤΔ-157/14)[Περισσότερα]


16.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-119/14

16-10-2014: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1-10-2014: Σας γνωρίζουμε ότι λόγω προβλήματος του τηλεφώνου που αναγράφεται στην παράγραφο 5.1.,όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΣΤΑΣΥ τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής:...[Περισσότερα]


Προβολή αποτελεσμάτων 757 μέχρι 768 από 919
youtube link