Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
ΝΕΑ
13.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-177/14

13-11-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών υπολογιστών/ συγκεντρωτών δεδομένων, με τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. (Τ∆-177/14).[Περισσότερα]


05.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-170/14

5-11-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών παρεμβυσμάτων στήριξης υαλοπινάκων με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (ΤΔ-170/14). [Περισσότερα]


05.11.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-169/14

5-11-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου και αξιολόγηση των μετασχηματιστών των υποσταθμών έλξεως της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού...[Περισσότερα]


23.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-158/14

23-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση κλωβών και θυρών διαφυγής (ΤΔ-158/14). [Περισσότερα]


22.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-159/14

22-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαιρούμενων δίσκων πέδης (ΤΔ-159/14). [Περισσότερα]


21.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-168/14

21-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, για ένα έτος και με διατήρηση μονομερούς δικαιώματος από πλευράς...[Περισσότερα]


20.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-157/14

20-10-2014: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (ΤΔ-157/14)[Περισσότερα]


16.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-119/14

16-10-2014: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1-10-2014: Σας γνωρίζουμε ότι λόγω προβλήματος του τηλεφώνου που αναγράφεται στην παράγραφο 5.1.,όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΣΤΑΣΥ τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής:...[Περισσότερα]


13.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-053/14

13-10-2014 Τεύχος Διευκρινήσεων 19-9-2014: Διαγωνισμός για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΤΔ-053/14).[Περισσότερα]


13.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-156/14

13-10-2014: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών. 6-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του ασφαλιστικού προγράμματος αστικής ευθύνης του συστήματος ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. (ΤΔ-156/14). [Περισσότερα]


13.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-155/14

13-10-2014: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών. 6-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του ασφαλιστικού προγράμματος αστικής ευθύνης της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ...[Περισσότερα]


13.10.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-154/14

13-10-2014: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών. 6-10-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του ασφαλιστικού προγράμματος αστικής ευθύνης των γραμμών 2 & 3 του Μετρό της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. (ΤΔ-154/14). [Περισσότερα]


Προβολή αποτελεσμάτων 589 μέχρι 600 από 747
youtube link