Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Δ.Σ. / Οργανόγραμμα

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Δαμάσκος, Πολ. Μηχανικός

 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Ελένη Βλαχογιάννη, Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.


Μέλη

Μαρία Κολυβά, Ορκωτός Ελεγκτής, Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης Πέγκας, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μέλος

Σπυρίδων Ρεβύθης, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ., Μέλος, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Κούκη

 

To οργανόγραμμα της εταιρείας είναι το ακόλουθο: