Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Δ.Σ. / Οργανόγραμμα

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

Σταύρος Στεφόπουλος, Αρχιτέκτων

 

Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Θωμόπουλος, Οικονομολόγος

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Σπυρίδων Λορεντζάτος, Υπάλληλος ΔΕΗ

 

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά)

Γεώργιος Βερβέρης, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος, Υπάλληλος ΣΤΑΣΥ, Εκτελεστικό μέλος 

Σωτήριος Πέτρουλας, Οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος

 

 

To οργανόγραμμα της εταιρείας είναι το ακόλουθο:

 

youtube link