Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Έργα

Έργα επεκτάσεων των δικτύων ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ

Πληροφορίες σχετικά με τα έργα επεκτάσεων των δικτύων ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ, μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο της Αττικό Μετρό Α.Ε.

Έργα - Μελέτες ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Α.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ – ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Φορέα, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα:

1. Ολοκληρώθηκε το 2004 η ανάπλαση 23 σταθμών και η κατασκευή ενός νέου, του σταθμού Νερατζιώτισσα, μεταξύ των σταθμών Ειρήνη και Μαρούσι. Οι αναπλάσεις των σταθμών δεν περιορίσθηκαν μόνο στους λειτουργικούς χώρους των σταθμών, αλλά σε κάθε σταθμό έγιναν και εικαστικές παρεμβάσεις. Οι αναπλάσεις των σταθμών χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΠΣ 2000-2006. Η δαπάνη κατασκευής ανήλθε περίπου σε 100.000.000,00 €.

2. Στο διάστημα 2004 – σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου, οι οποίες αφορούν:

 • στην ανακαίνιση επιδομής των γραμμών εναπόθεσης στις περιοχές ΦΑΛΗΡΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΤΑΥΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ και τη βελτιστοποίηση της γραμμολογίας, ώστε να υποδέχονται συρμούς 6 βαγονιών,
 • στην κατασκευή νέου πλυντηρίου συρμών στο σταθμό ΕΙΡΗΝΗ,
 • στην ανακατασκευή παλαιών αμαξοστασίων στου σταθμό ΦΑΛΗΡΟ,
 • στην επισκευή του κελύφους του αμαξοστασίου ΑΤΤΙΚΗΣ (συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΠΑ 2000-2006),
 • στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο στ. ΘΗΣΕΙΟ (συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΠΑ 2000-2006),
 • στην επισκευή των γεφυρών κατά μήκος του δικτύου (συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΠΑ 2000-2006),
 • στην κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην περιοχή του στ. ΦΑΛΗΡΟ,
 • στην κατασκευή νέων Υ/Σ έλξης στις περιοχές Κ.Πατήσια, Κηφισσός, Νερατζιώτισσα, ΚΑΤ, Ν.Ιωνία, Μαρούσι.

 

3. «Ανακαίνιση της Υποδομής-Επιδομής των Γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι» - σε εξέλιξη

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (αποτελεί έργο γέφυρα μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ).
Αντικείμενο του έργου αποτελούν:

 • η ανακαίνιση επιδομής – υποδομής των γραμμών του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ από το στ. ΦΑΛΗΡΟ έως το στ. ΚΗΦΙΣΙΑ,
 • η εφαρμογή Σταθερής Επιδομής,
 • η ενίσχυση σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι,
 • η συνεχής σηματοτεχνική εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της λειτουργίας όλων των γραμμών μέσω προσωρινού εξοπλισμού σηματοδότησης – τηλεχειρισμού,
 • η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των συρμών (ATS), το οποίο περιλαμβάνει και το σύστημα οπτικής πληροφόρησης των επιβατών στις αποβάθρες,
 • η αντικατάσταση τμήματος της ηλεκτροφόρου με νέα υλικά και εγκατάσταση νέων προστατευτικών καλυμμάτων.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 79.097.469,07. € (πλέον Φ.Π.Α. και αναθεώρησης 8.800.000,00 €). Έως σήμερα έχει παραδοθεί η γραμμή σε χρήση και αναμένεται η ολοκλήρωση των δοκιμών του ATS .

Β. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ έχοντας ως στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου της, προχώρησε στο σχεδιασμό για την υλοποίηση των παρακάτω έργων:

 1. Έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί η οριστική μελέτη, η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή της Νέας Τεχνικής Επισκευαστικής Βάσης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στον Πειραιά. Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.
  Η Νέα Τεχνική Επισκευαστική Βάση προβλέπεται να κατασκευαστεί στο οικόπεδο της εταιρείας μεγέθους 35 στρεμμάτων, το οποίο περιγράφεται από τις οδούς Καλλιμασιώτη, Κόνωνος, Ρετσίνα, Αλιπέδου και Πλατεία Οδησσού.  Ο χώρος σήμερα χρησιμοποιείται για εναπόθεση συρμών, αποκατάσταση βλαβών, βαριά συντήρηση συρμών, καθαρισμό (εσωτερικός και εξωτερικός) συρμών, αποθήκευση υλικών και εγκαταστάσεις γραφείων. Η μελέτη προβλέπει διατήρηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και αναδιάταξή τους σε νέους, σύγχρονους χώρους, με στόχο την βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας και της λειτουργίας της επισκευαστικής βάσης. Για το εν λόγω έργο έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την ΚΥΑ 141416/25.10.2005. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ περίπου πλέον ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, έχει οριστεί σε 730 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Εκπόνηση μελέτης για την υπογειοποίηση της Γραμμής 1 από Πειραιά - Φάληρο. – ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Γ’ΚΠΣ. Το έργο αφορά:
  • στην κατασκευή τεχνικού έργου (σήραγγας) με ανοιχτή εκσκαφή για τον υποβιβασμό της στάθμης της γραμμής από την έξοδο του σταθμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Χ.Θ. 0+400 περίπου) έως τη Χ.Θ. 1+500 προ της εισόδου του σταθμού ΦΑΛΗΡΟ,
  • στην κατασκευή υπογείου σταθμού στο ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού.

  Έχει εγκριθεί η Προμελέτη μετά την έκδοση ΠΠΕΑ και αναμένεται η έκδοση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η δαπάνη κατασκευής του έργου προϋπολογίζεται στα 70.000.000,00 €.
                

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Οι δράσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν τα έργα συνεχιζόμενης συντήρησης και αναβάθμισης της Γραμμής 1.

Για την περίοδο 2012-2013 έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα έργα:

 1. Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πλακών στις περιοχές εφαρμογής σταθερής επιδομής και λείανση της σιδηροδρομικής γραμμής. – ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
  Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
  • Την εφαρμογή ηχοαπορροφητικών πανέλων επί του σιδηροδρομικού διαδρόμου του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. μεταξύ των σταθμών ΦΑΛΗΡΟ και ΚΗΦΙΣΙΑ, όπου έχει εφαρμοστεί Σταθερή Επιδομή Rheda 2000, καθώς και επί των τοιχίων αντιστήριξης στις περιοχές, όπου ο σιδηροδρομικός διάδρομος βρίσκεται σε όρυγμα.
  • Την προετοιμασία, εκτέλεση και παραλαβή όλων των εργασιών λείανσης και φρεζαρίσματος των νέων σιδηροτροχιών της κύριας γραμμής μεταξύ των σταθμών ΦΑΛΗΡΟ και ΚΗΦΙΣΙΑ, καθώς και των αλλαγών τροχιάς κύριας γραμμής, που περιλαμβάνονται μεταξύ των παραπάνω σταθμών.

  Το έργο πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, που διέπουν τη λειτουργία της Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (ΚΥΑ 141416/25.10.2005 και ΚΥΑ 696862/2.3.2011). Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων και συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους, μέσω του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013». Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 12.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ και αναθεώρησης) και ο χρόνος ολοκλήρωσής του ορίζεται σε 270 ημέρες.

 2. Συντήρηση σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ. – ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
  Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση της επιδομής γραμμής στο τμήμα ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ήτοι των σκύρων, των σιδηροτροχιών, των στρωτήρων και της ηλεκτροφόρου ράβδου. Αντικείμενο επίσης, αποτελεί η συνεχής σηματοτεχνική εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των γραμμών μέσω προσωρινού εξοπλισμού σηματοδότησης – τηλεχειρισμού. Το τμήμα ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ δεν είχε ενταχθεί στο έργο ανακαίνισης υποδομής και επιδομής της γραμμής και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
youtube link