Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
ΜΕΤΡΟ

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας για τις Γραμμές 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ ISO 9000:2008 από την TÜV HELLAS

Το ΜΕΤΡΟ μετράει την ικανοποίηση των πελατών σε ετήσια βάση, χρησιμοποιώντας την έρευνα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM), με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (EPSI).

Η έρευνα πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και τα τελευταία αποτελέσματα έχουν δείξει ότι το ΜΕΤΡΟ βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά στο Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (CSI)=78,3%. O Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (EPSI) αποτελεί μία σύγχρονη και καλά κατασκευασμένη μέθοδο μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρίες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στον EPSI που προέρχεται από τα ακόλουθα πεδία, βλέπουμε σε παρένθεση την τιμή για το ΜΕΤΡΟ:
• Εικόνα (83,2%)
• Προσδοκίες (80,5%)
• Αντιληπτή Ποιότητα Προϊόντος (77,5%)
• Αντιληπτή Ποιότητα Υπηρεσίας (79,5%)
• Αντιληπτή Αξία (78,0%)
• Πίστη και Αφοσίωση (82,4%)
• Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (78,3%)

 

Στην ίδια έρευνα η εταιρία μετρά την ικανοποίηση των πελατών σε 10 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στις μεταφορές. Αυτά τα 10 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι :
• Αξιοπιστία των δρομολογίων (84%)
• Συχνότητα των δρομολογίων (81%)
• Ταχύτητα μεταφοράς (85%)
• Συνθήκες μεταφοράς (81%)
• Καθαριότητα στους σταθμούς (85%)
• Καθαριότητα στους συρμούς (84%)
• Προσωπική σας ασφάλεια στους χώρους του μετρό (82%)
• Εξυπηρέτηση και εμφάνιση του προσωπικού (83%)
• Μέσα πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού (82%)
• Ευκολία έκδοσης εισιτηρίου στα εκδοτήρια και μηχανήματα (83%)

youtube link