Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο ...

Η Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά) αποτελεί ένα αποδοτικό διαφημιστικό μέσο με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές με κυριότερα πλεονεκτήματα τα εξής:

 • Σύνδεση με Βόρεια και Νότια Προάστια και Κέντρο
 • Κινούμενη διαφημιστική επιφάνεια υπόγεια και επίγεια
 • Σύνδεση με Μετρό
 • 25,6 χιλιόμετρα δίκτυο
 • Μεγάλο Target-group
 • Ημερήσια επιβατική κίνηση περίπου 220.000 επιβιβάσεις

Διαφημιστικά μέσα

1) Εσωτερική επικόλληση διαφήμισης στα οχήματα για 28 ή 14 ημέρες.

Οι διαφημιστικές επιφάνειες στο εσωτερικό των συρμών διαφοροποιούνται ανάλογα με την παραλαβή στην οποία ανήκουν (8η, 10η & 11η παραλαβή).

1.α ) Ολική Εσωτερική Επικάλυψη Συρμού1.β ) Εσωτερική επικάλυψη μόνο σε οροφές


 

1.γ ) Εσωτερική επικάλυψη συρμού &  αίσθηση αρώματος

 

2) Εξωτερική επικόλληση διαφήμισης στα οχήματα για 28 ημέρες.

 

Οι συρμοί της Γραμμής 1 αποτελούνται από 5 ή 6 οχήματα που διαφέρουν ελαφρά ανάλογα με τον χρόνο παραλαβής τους (8η, 10η & 11η παραλαβή).3)  Ενοικίαση Διαφημιστικών πλαισίων διπλής ή μονής όψης ή επιφανειών ανάλογης διάστασης πλαισίου μονής όψης, σε σταθμούς της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.


 

4) Διάθεση κάθετων επιφανειών και οριζόντιων επιφανειών σε χώρους και σταθμούς της Γραμμής 1. Οι διαφημιστικές επιφάνειες ποικίλουν αναλόγως τον σταθμό. Επιπλέον διατίθενται χώροι σε διάφορα σημεία των σταθμών, για ενέργειες promo, με δυνατότητα εντυποδιανομής - δειγματοδιανομής.

5) Χώρος Πολλαπλών χρήσεων Σταθμού ΕΙΡΗΝΗ «ΟΑΚΑ». Χώρος 500τμ ο οποίος διατίθεται για εκδηλώσεις ,εκθέσεις κ.λ.π.

  

6) Branding σε επιλεγμένους σταθμούς της Γραμμής 1. Στόχος, η μέγιστη δυνατόν προβολή του προϊόντος. Επιλεγμένοι σταθμοί Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου:  Νεραντζιώτισσα  -Μαρούσι. Σταθμοί με μεγάλη επιβατική κίνηση και κατεξοχήν καταναλωτικό κοινό.

 7) Κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση εντός των χώρων και των συρμών.

 

8) Δυνατότητα επικόλλησης διαφημιστικών επιφανειών σε ανελκυστήρες που βρίσκονται εντός ή εκτός σταθμών (εξωτερική, εσωτερική επικάλυψη) για 15, 30, 60  ή 90 ημέρες.
  Μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή και σύγχρονη προβολή με μεγάλη απήχηση στον κόσμο.

 

 Ενημερωτικά :

 1. Η εξωτερική επικόλληση του συρμού της γραμμής 1 διατίθεται  δωρεάν με το πακέτο του εσωτερικού του συρμού για την ίδια διαφημιστική καμπάνια.
 2. Η ΣΤΑΣΥ δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση των διαφημιστικών ενεργειών.
 3. Προκειμένου να δοθεί άδεια εργασίας / πρόσβασης σε συνεργεία σε Αμαξοστάσιo της ΣΤΑΣΥ, απαιτείται πιστοποίηση. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο εργασιών, χωρίς την κάρτα πιστοποίησης.
 4. Για κάθε ενέργεια διαφήμισης ή προβολής, ο πελάτης αποδέχεται την πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Γραμμής 1 και αν χρειάζεται να διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό, αυτό θα εκπαιδεύεται και θα πιστοποιείται με βάση τις απαιτήσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
 5. Για θέματα επιπλέον καθαρισμού, φύλαξης και ηλεκτρικών παροχών, ισχύουν οι κανονισμοί και τα τιμολόγια, που καθορίζει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξωτερικών εργολάβων επιλογής του αναδόχου.
 6. Για την περίπτωση της δωρεάν διάθεσης του εξωτερικού των συρμών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο, ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στις επικολλήσεις, η αποκατάσταση των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Επικοινωνία

Για τη χρήση των διαφημιστικών μέσων προβολής στη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαφήμισης ΣΤΑ.ΣΥ. Μον.Α.Ε. : e-mail: commercial@stasy.gr,.,

Ειδικότερα:

 • για τα Διαφημιστικά Πάνελ των σταθμών του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και Προωθητικές  Ενέργειες  με την κ. Ελεονώρα Παπαδουλάκη στο τηλ. 214 4141206.
 • για θέματα διαφημιστικής επένδυσης  των οχημάτων του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου με τον κ. Ρέλλια Νικόλαο τηλ. 214 4141228