Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο ...

Η Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά) αποτελεί ένα αποδοτικό διαφημιστικό μέσο με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές με κυριότερα πλεονεκτήματα τα εξής:

 • Σύνδεση με Βόρεια και Νότια Προάστια και Κέντρο
 • Κινούμενη διαφημιστική επιφάνεια υπόγεια και επίγεια
 • Σύνδεση με Μετρό
 • 25,6 χιλιόμετρα δίκτυο
 • Μεγάλο Target-group
 • Ημερήσια επιβατική κίνηση περίπου 220.000 επιβιβάσεις

Διαφημιστικά μέσα

 

1)Εξωτερική επικόλληση διαφήμισης στα οχήματα για 28 ή 14 ημέρες. Οι συρμοί της Γραμμής 1 αποτελούνται από 5 ή 6 οχήματα που διαφέρουν ελαφρά ανάλογα με τον χρόνο παραλαβής τους (8η, 10η & 11η παραλαβή).

 

2) Εσωτερική επικόλληση διαφήμισης στα οχήματα για 28 ή 14 ημέρες.Οι διαφημιστικές επιφάνειες στο εσωτερικό των συρμών διαφοροποιούνται ανάλογα με την παραλαβή στην οποία ανήκουν (8η, 10η & 11η παραλαβή).

 

3) 80 τμ διαφημιστικός χώρος σε καθένα από τους 24 σταθμούς της Γραμμής1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικολλήσουν σε διαθέσιμες επιφάνειες  (μεταλλικές, υαλοπίνακες ή πλακάκια)διαφημίσεις διαστάσεων της επιλογής τους, εκτός από τους σταθμούς ΟΜΟΝΟΙΑ και ΒΙΚΤΩΡΙΑ όπου υπάρχουν πλαίσια προκαθορισμένων διαστάσεων.

 

 

4) Ενέργειες προβολής (promotion). Εντυποδιανομή - Δειγματοδιανομή.

 

5) Χώρος Πολλαπλών χρήσεων Σταθμού ΕΙΡΗΝΗ «ΟΑΚΑ».Χώρος 500τμ ο οποίος διατίθεται για εκδηλώσεις ,εκθέσεις κ.λ.π.

 

6) Branding σε επιλεγμένους σταθμούς της Γραμμής 1. Στόχος, η μέγιστη δυνατόν προβολή του προϊόντος.
Επιλεγμένοι σταθμοί Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου:  Νεραντζιώτισσα  -Μαρούσι. Σταθμοί με μεγάλη επιβατική κίνηση και κατεξοχήν καταναλωτικό κοινό.

 

 

7)Κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση εντός των χώρων και των συρμών

Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών λήψεων

Είδος λήψης
Τιμή ανά ώρα σε €
(+ ΦΠΑ 23%)
Παρατηρήσεις
Διαφημίσεις (κινηματογραφήσεις, φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις)
 
 
600€ ανά ώρα
Σε σταθμούς ή και με χρήση συρμού εν κινήσει εντός του δικτύου ή και σε συνδυασμό με σταθμό/σταθμούς.
Διαφημίσεις (κινηματογραφήσεις, φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις)
400€ ανά ώρα
Σε σταθερούς συρμούς εντός των αμαξοστασίων  ή γενικότερα σε χώρους στάθμευσης.

Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών λήψεων

Είδος λήψης
Τιμή ανά ώρα σε €
(+ ΦΠΑ 23%)
Παρατηρήσεις
2.    Κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους ή πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών με τη συμμετοχή ΕΚΚ ή ενταγμένες σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.α
200€ ανά ώρα
 
Video για ανάρτηση στο διαδίκτυο.
300€ ανά ώρα
 
Μουσικό Video clip
200€ ανά ώρα
 
Φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις  για πτυχιακές ή άλλες εργασίες φοιτητών/σπουδαστών κλπ χωρίς εξοπλισμό φωτισμού ή μόνο φορητό
 
 
 
 
30€ ανά ώρα
 
Φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις   για πτυχιακές ή άλλες εργασίες φοιτητών/σπουδαστών κλπ με εξοπλισμό φωτισμού
40€ ανά ώρα
 
Καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος φωτογραφήσεις, video art χωρίς εξοπλισμό φωτισμού ή με φορητό.
50€ ανά ώρα, με minimum καταβολή το αντίτιμο 3 ωρών (150 €)
 
Καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος φωτογραφήσεις video art με εξοπλισμό φωτισμού.
80€ ανά ώρα, με minimum καταβολή το αντίτιμο 5 ωρών (400 €)
 
Τηλεοπτικά ρεπορτάζ ειδησεογραφικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος.
ΔΩΡΕΑΝ
 

Βασικοί Όροι Συνεργασίας

 1. Σε κάθε περίπτωση, η αποκλειστική χρήση συρμού εν κινήσει τιμολογείται με βάση ειδική κατά περίπτωση συμφωνία, με ελάχιστη επιπλέον χρέωση 200 €/ώρα (η χρέωση αυτή αθροίζεται με τις υπόλοιπες κατά περίπτωση χρονοχρεώσεις).
 2. Εκτός των περιπτώσεων 1&2 η άμεση ή έμμεση προβολή χορηγών αποτιμάται ειδικά και κατά περίπτωση.
 3. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε επιπλέον χρεώσεις όπου αυτές αφορούν ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικής ή επιχειρησιακής μέριμνας εξ αιτίας των γυρισμάτων, φωτογραφήσεων κλπ (πχ δαπάνες απασχόλησης προσωπικού, φύλαξης, καθαρισμού, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.).
 4. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. μπορεί να ζητήσει την ασφαλιστική κάλυψη της όποιας ενέργειας με το σχετικό ασφαλιστικό συμβόλαιο.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να καταθέτουν εγγράφως το αίτημα τους για φωτογράφηση/κινηματογράφηση/βιντεοσκόπηση αναφέροντας ημερομηνία, προβλεπόμενη διάρκεια, σκοπό της φωτογράφησης, κινηματογράφησης, βιντεοσκόπησης, περιγραφή θέματος ή σενάριο (όπου απαιτείται),  κατάλογο. Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό όπου -μεταξύ άλλων- περιγράφονται οι όροι και οι περιορισμοί διάθεσης του υλικού, που συλλέγεται μέσω φωτογραφήσεων, κινηματογραφήσεων, βιντεοσκοπήσεων, εντός του δικτύου και των οχημάτων της ΣΤΑΣΥ, ο τόπος ή οι τόποι, καθώς και το ωράριο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν τα συμφωνηθέντα.
 6. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση επιβατών του δικτύου (όπου αυτό απαιτείται βάσει σεναρίου χρησιμοποιούνται κομπάρσοι). Δημοσιογραφικές λήψεις εικόνας ή/και ήχου κάθε είδους, όπως της περιπτώσεως 9δεν αντιμετωπίζονται στα πλαίσια αυτής της απαγόρευσης αλλά κατά περίπτωση και στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
 7. Η διαδικασία φωτογράφησης, κινηματογράφησης, βιντεοσκόπησης πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του δικτύου  ή την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της εταιρείας και να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
 8. Η ΣΤΑΣΥ  ΑΕ  διατηρεί το δικαίωμα  να διακόψει  ή και  να ματαιώσει προγραμματισμένη φωτογράφηση/κινηματογράφηση/ βιντεοσκόπηση εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ή εφόσον προκύψει παραβίαση των όρων του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και του αιτούντος. Επίσης η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει προγραμματισμένη φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση εφ' όσον συντρέχουν ιδιαίτερες λειτουργικές συνθήκες (πχ ανωτέρα  βία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, εκκένωση σταθμού, διακοπή λειτουργίας δικτύου, απεργίες κ.α.) που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, σε αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει ουδεμία αποζημίωση και η προγραμματισμένη φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση πραγματοποιείται σε εκ νέου προγραμματιζόμενη ημερομηνία.
 9. Σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο μπορεί να ζητηθεί από την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. αντίγραφο του τελικού προϊόντος για λόγους αρχείου.
 10. Στην περίπτωση που:
  1.  Για ταινίες μικρού ή μεγάλου μήκους, με την συμμετοχή του ΕΚΚ (Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) ή ενταγμένων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  κ.α. ή
  2. Για ταινίες στις οποίες διαδραματίζουν εξαιρετικό ρόλο στην μυθοπλασία τα μέσα σταθερής τροχιάς, απαιτούνται δε πολυήμερες (πέραν των 3  ημερών) κινηματογραφήσεις,  ισχύουν οι εξής εκπτώσεις επί του ισχύοντος τιμοκαταλόγου: για γυρίσματα 4 έως και 6 ημερών, 30% έκπτωση, για τα γυρίσματα από την 4η έως και την 6η ημέρα, για γυρίσματα 7 και πλέον ημερών, 50% έκπτωση, για τα γυρίσματα από την 7η και πέραν αυτής ημέρες.
 11. Κάθε χρέωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%

 

 

TIPS :

 1. Η εξωτερική επικόλληση του συρμού της γραμμής 1 διατίθεται  δωρεάν με το πακέτο του εσωτερικού του συρμού για την ίδια διαφημιστική καμπάνια.
 2. Η ΣΤΑΣΥ δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση των διαφημιστικών ενεργειών.
 3. Προκειμένου να δοθεί άδεια εργασίας / πρόσβασης σε συνεργεία σε Αμαξοστάσιο του Μετρό, απαιτείται πιστοποίηση. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο εργασιών, χωρίς την κάρτα πιστοποίησης.
 4. Για κάθε ενέργεια διαφήμισης ή προβολής, ο πελάτης αποδέχεται την πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Γραμμής 1 και αν χρειάζεται να διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό, αυτό θα εκπαιδεύεται και θα πιστοποιείται με βάση τις απαιτήσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
 5. Για θέματα επιπλέον καθαρισμού, φύλαξης και ηλεκτρικών παροχών, ισχύουν οι κανονισμοί και τα τιμολόγια, που καθορίζει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξωτερικών εργολάβων επιλογής του αναδόχου.
 6. Για την περίπτωση της δωρεάν διάθεσης του εξωτερικού των συρμών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο, ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στις επικολλήσεις, η αποκατάσταση των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Επικοινωνία

Για τη χρήση των διαφημιστικών μέσων προβολής στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τομέα  Εμπορικής Εκμετάλλευσης ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. : κ. Μάρκο Χαρίτο 214-414-6436, 6974038039 e-mail: commercial@stasy.gr .

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις κ.κ. Παπαχρυσάνθου Σαμπίνα ,Τομεάρχης Εμπορικής Εκμετάλλευσης, 214 414 1204 και Δεμερούτη Κατερίνα Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας,  τηλ.214  414 1137  

 

youtube link