Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Εικονικές Περιηγήσεις

 


Για να δείτε τις πανοραμικές εικόνες (360ο) απαιτείται η χρήση του λογισμικού Apple QuickTime©, το οποίο ενσωματώνεται αυτόματα στον φυλλομετρητή (browser). Αν το λογισμικό αυτό δεν είναι ήδη εγκατεστημένο, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του.