Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών

Οδηγίες έκδοσης και χρήσης καρτών απεριορίστων διαδρομών

  • Η έκδοση κάρτας γίνεται μία φορά και για αυτό απαιτείται μία φωτογραφία και η αστυνομική μας ταυτότητα.
  • Τα κουπόνια των μηνιαίων / τριμηνιαίων καρτών διατίθενται από τα εκδοτήρια της ΟΣΥ (Λεωφορεία & Τρόλλεϋ) και τα εκδοτήρια ΣΤΑ.ΣΥ. στους σταθμούς Ηλεκτρικού, Τραμ, Μετρό, τις τελευταίες πέντε ημέρες του προηγούμενου μήνα και τις πρώτες οκτώ με δέκα ημέρες του μήνα για τον οποίο ισχύουν, ανάλογα με το σημείο πώλησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η διάθεση μηνιαίων καρτών & τριμηνιαίων καρτών πραγματοποιείται έως τις 15 κάθε μήνα από το εκδοτήριο της Ο.ΣΥ. στην Ακαδημίας (Ακαδημίας & Γρ. Πατριάρχου).

    Ειδικά για το Σεπτέμβρη του 2014 η μηνιαία κάρτα θα πωλείται και από τα εκδοτήρια του σταθμού ΣΥΝΤΑΓΜΑ έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

  • Η κάρτα πρέπει να συνοδεύει πάντα το μηνιαίο κουπόνι, που διατίθεται από τα εκδοτήρια.
  • Η ετήσια κάρτα ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών από την αγορά της μέχρι το τέλος του έτους, για τα Μέσα που αναγράφονται σε αυτήν. Η ετήσια κάρτα μπορεί να αγοραστεί και κατά τη διάρκεια του έτους. Η μικρότερη δυνατή διάρκεια είναι τέσσερις μήνες για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή η τιμή της μειώνεται ανάλογα με τον υπολειπόμενο αριθμό μηνών μέχρι το τέλος του έτους.