Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Ενιαία Εισιτήρια

Οδηγίες έκδοσης και χρήσης ενιαίων εισιτηρίων

  • Ο χρόνος ισχύος του ενιαίου εισιτηρίου ξεκινά από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση και δεν επιτρέπεται δεύτερη επικύρωση.
  • Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του και εφόσον η διαδρομή προς τον προορισμό δεν έχει ολοκληρωθεί, απαιτείται επικύρωση νέου εισιτηρίου.

Ενιαίο εισιτήριο ισχύος 90 λεπτών για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ενιαίο εισιτήριο ισχύος 90 λεπτών για μετακίνηση με Λεωφορεία1, Τρόλλεϋ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, ΜΕΤΡΟ2, Τραμ και Προαστιακό2,3 Κόστος: 1,20
Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο ισχύος 90 λεπτών για μετακίνηση με Λεωφορεία1, Τρόλλεϋ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, ΜΕΤΡΟ2, Τραμ και Προαστιακό2,3 Κόστος: 0,50
Σημεία πώλησης: -Εκδοτήρια Εισιτηρίων Λεωφορείων & Τρόλλεϋ
-Σταθμοί Ηλεκτρικού
-Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
-Στάσεις Τραμ
-Σταθμοί Προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς - Μαγούλα - Κορωπί
-Περίπτερα
1Εξαιρούνται οι λεωφορειακές γραμμές του Αεροδρομίου και η ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80
2Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό το Αεροδρόμιο (ισχύει μέχρι Κορωπί)
3Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς του Προαστιακού δυτικά της Μαγούλας

Εισιτήριο 24 ωρών (Ημερήσιο) για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ενιαίο εισιτήριο ισχύος 24 ωρών για μετακίνηση με Λεωφορεία1, Τρόλλεϋ, Ηλεκτρικό Σιδηόδρομο, ΜΕΤΡΟ2, Τραμ και Προαστιακό2,3 Κόστος: 4,10
Σημεία πώλησης: -Εκδοτήρια Εισιτηρίων Λεωφορείων & Τρόλλεϋ
-Σταθμοί Ηλεκτρικού
-Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
-Στάσεις Τραμ
-Σταθμοί Προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς - Μαγούλα - Κορωπί
-Περίπτερα
1Εξαιρούνται οι λεωφορειακές γραμμές του Αεροδρομίου
2Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό το Αεροδρόμιο (ισχύει μέχρι Κορωπί)
3Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς του Προαστιακού δυτικά της Μαγούλας

Εισιτήριο 5 ημερών για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ενιαίο εισιτήριο ισχύος πέντε 24ώρων για μετακίνηση με Λεωφορεία1, Τρόλλεϋ, Ηλεκτρικό Σιδηόδρομο, ΜΕΤΡΟ2, Τραμ και Προαστιακό2,3 Κόστος: 8,20
Σημεία πώλησης: -Εκδοτήρια Εισιτηρίων Λεωφορείων & Τρόλλεϋ
-Σταθμοί Ηλεκτρικού
-Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
-Στάσεις Τραμ
-Σταθμοί Προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς - Μαγούλα - Κορωπί
-Περίπτερα
1Εξαιρούνται οι λεωφορειακές γραμμές του Αεροδρομίου και η ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80
2Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό το Αεροδρόμιο (ισχύει μέχρι Κορωπί)
3Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς του Προαστιακού δυτικά της Μαγούλας

Τουριστικό Εισιτήριο 3 ημερών για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ενιαίο εισιτήριο το οποίο ισχύει για τρία (3) πλήρη εικοσιτετράωρα από την πρώτη και μοναδική επικυρωσή του και απεριόριστες μετακινήσεις με όλα τα μέσα (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, ΜΕΤΡΟ2 έως το Κορωπί, Τραμ, Λεωφορεία1, Τρόλλεϋ,και Προαστιακό2,3), και από μία διαδρομή από και προς το Αεροδρόμιο με το ΜΕΤΡΟ ή τις αντίστοιχες λεωφορειακές γραμμές. Κόστος: 20,00
Σημεία πώλησης: -Σταθμοί: Αεροδρόμιο, Ομόνοια, Σύνταγμα, Πειραιάς, Θησείο, Ακρόπολη, Μοναστηράκι
1Συμπεριλαμβανομένης της γραμμής express X80
2Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό το Αεροδρόμιο (ισχύει μέχρι Κορωπί)
3Εξαιρούνται διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς του Προαστιακού δυτικά της Μαγούλας