Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η χρήση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς επιτρέπεται μόνο στους κατόχους επικυρωμένου κατάλληλου τίτλου μεταφοράς:

 • Η επιβίβαση στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς καθώς και η παραμονή στους χώρους μετά τα Επικυρωτικά Μηχανήματα που είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό, μετά τις εισόδους των σταθμών, επιτρέπεται μόνο στους κατόχους έγκυρου τίτλου μεταφοράς (νόμιμα επικυρωμένο εισιτήριο, έγκυρη κάρτα, παραστατικό δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης).
 • Η προμήθεια των εισιτηρίων γίνεται από Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων που είναι εγκατεστημένα σε όλους τους σταθμούς / στάσεις και από Εκδοτήρια εισιτηρίων. Σε όλους τους σταθμούς των Γραμμών 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ και τις στάσεις του ΤΡΑΜ λειτουργούν μηχανήματα τα οποία δέχονται και χαρτονομίσματα (5,00 10,00 και 20,00 €) και επιστρέφουν το υπόλοιπο του αντιτίμου, εάν υπάρχει. Σε κάθε μηχάνημα αναγράφονται σχετικές οδηγίες χρήσης.
 • Βεβαιωθείτε για την προμήθεια του κατάλληλου εισιτηρίου, τόσο σε σχέση με τον προορισμό σας, όσο και τυχόν δικαίωμά σας για μειωμένο κόμιστρο.
 • Πριν κατευθυνθείτε προς τις αποβάθρες για να επιβιβαστείτε στους συρμούς / οχήματα είναι υποχρεωτική η επικύρωση του εισιτηρίου σας στα Επικυρωτικά Μηχανήματα.
 • Πραγματοποιείται διαρκής έλεγχος από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιβάτες έχουν στην κατοχή τους έγκυρο τίτλο μεταφοράς. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δε διαθέτει έγκυρο τίτλο μεταφοράς, του επιβάλλεται πρόστιμο που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο της αξίας του προβλεπόμενου εισιτηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Επικυρώστε το εισιτήριο σας μια μόνο φορά στα Επικυρωτικά Μηχανήματα του σταθμού / στάσης της πρώτης επιβίβασης
 • Φυλάξτε το εισιτήριό σας μέχρι την έξοδό σας από το σταθμό προορισμού
 • Επιδείξτε το εισιτήριο ή τη μηνιαία κάρτα σας στους Ελεγκτές Εισιτηρίων
 • Όσοι δικαιούσθε μειωμένο κόμιστρο πρέπει να έχετε μαζί σας και το σχετικό δικαιολογητικό (Δελτίο ειδικού ή Μαθητικού Εισιτηρίου ΟΑΣΑ, Βιβλιάριο Πολυτέκνων, κλπ).

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας: 

 • Επιλέξτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας από τα Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων. Τα μηχανήματα δίνουν ρέστα
 • Αγοράζετε περισσότερα εισιτήρια για να τα χρησιμοποιήσετε σε μελλοντικές μετακινήσεις σας.
youtube link