Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Πληροφορίες για την αγορά, χρήση και φόρτιση του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας μετακινήσεων, στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΟΑΣΑ: www.athenacard.gr

 

 

Η χρήση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς επιτρέπεται μόνο στους κατόχους επικυρωμένου κατάλληλου τίτλου μεταφοράς:

  • Η επιβίβαση στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς καθώς και η παραμονή στους χώρους μετά τα Επικυρωτικά Μηχανήματα που είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό, μετά τις εισόδους των σταθμών, επιτρέπεται μόνο στους κατόχους έγκυρου τίτλου μεταφοράς (νόμιμα επικυρωμένο εισιτήριο, έγκυρη κάρτα, παραστατικό δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης).
  • Η προμήθεια τίτλου μεταφοράς γίνεται από τα Εκδοτήρια Εισιτηρίων & Καρτών στο δίκτυο των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ, καθώς και από Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων που είναι εγκατεστημένα στους σταθμούς. Σε κάθε μηχάνημα αναγράφονται σχετικές οδηγίες χρήσης.
  • Βεβαιωθείτε για την προμήθεια του κατάλληλου τύπου κομίστρου, όσο και για τυχόν δικαίωμά σας για μειωμένο κόμιστρο.
  • Πραγματοποιείται διαρκής έλεγχος από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιβάτες έχουν στην κατοχή τους έγκυρο τίτλο μεταφοράς. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δε διαθέτει έγκυρο τίτλο μεταφοράς, του επιβάλλεται πρόστιμο που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο της αξίας του προβλεπόμενου εισιτηρίου.
youtube link