Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Ανακοίνωση
08.06.2018 09:59

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (κάλυψη αναγκών καθαριότητας)


Η εταιρία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. που εδρεύει στο Ν. Αττικής.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση για πρόσληψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ" της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018 (αριθμ. πρωτ. 6140/24.04.2018).

 

Η ακριβής προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στο άμεσο προσεχές διάστημα.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά κείμενα:
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης "25/01/2018"
- ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ.8