Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Ανακοίνωση
13.06.2018 11:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν την Αίτηση για τη συμμετοχή τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καλούνται να προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας μας, Αθηνάς 67, Αθήνα ΤΚ 105 52 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη, 14.06.2018 έως και τη Δευτέρα, 25.06.2018.