Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
11.10.2017 12:53

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-159/17

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανακατασκευή περιέλιξης στάτορα σε τέσσερις (4) κινητήρες έλξης οχημάτων ΤΡΑΜ (CPV 50221200-2), με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.


11-10-2017: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανακατασκευή περιέλιξης στάτορα σε τέσσερις (4) κινητήρες έλξης οχημάτων ΤΡΑΜ (CPV 50221200-2), με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. (ΤΔ-159/17)

 


youtube link