Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
06.04.2017 11:43

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-131/16

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την «Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτροφόρου ράβδου των γραμμών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ» (CPV 34632300-9) με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.


06-04-2017: Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την «Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτροφόρου ράβδου των γραμμών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ» (CPV 34632300-9) με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. (ΤΔ-131/16)

 


youtube link