Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
02.11.2017 09:25

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-159/17

01-11-2017: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
30-10-2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
11-10-2017: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανακατασκευή περιέλιξης στάτορα σε τέσσερις (4) κινητήρες έλξης οχημάτων ΤΡΑΜ (CPV 50221200-2), με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.


 


youtube link