Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά η είδηση
15.05.2018 16:15

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-227/17

23-04-2018: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την pρομήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών Μολύβδου-Oξέος (CPV31431000-6) για τα UPS των σταθμών Νομισματοκοπείου & Αγ. Μαρίνας με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

04-05-2018: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών.

15-05-2018: Τεύχος Διευκρινίσεων.


 


youtube link