Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-083/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 083/22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ RF TETRA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/22

ΤΔ 073/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/22

ΤΔ-267/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-186/21

ΤΔ-186/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-061/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-061/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-044/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-044/22 για την ̟παροχή υ̟πηρεσιών ε̟πισκευής των υ̟πομονάδων του στατικού μετατρο̟πέα των συρμών της 11ης ̟παραλαβής ΓΡΑΜΜΗΣ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-007/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 007/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-053/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 053/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΤΗΖΕΛΑΜΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MAHL-BEHR