Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-044/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-044/22 για την ̟παροχή υ̟πηρεσιών ε̟πισκευής των υ̟πομονάδων του στατικού μετατρο̟πέα των συρμών της 11ης ̟παραλαβής ΓΡΑΜΜΗΣ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-007/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 007/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-053/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 053/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΤΗΖΕΛΑΜΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MAHL-BEHR

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-051/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 051/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-020/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 020/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 & ΤΡΑΜ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-026/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 026/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-013/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 013/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-018/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 018/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ (SIRIO)