Έκτακτες Ρυθμίσεις Τραμ

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Τραμ

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Τραμ

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-120/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ SET ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΩΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΙΙΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ 03-02-2022: Τεύχος Διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-119/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ W6 (MAIN OVERHAUL) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΤΗΖΕΛΟΜΗΧΑΝΩΝ MTU 12V183-TD13 ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-173/21

Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αποκατάστασης βλαβών συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) των Γραμμών 2 και 3 της

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-131/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ 27-12-2021: Τεύχος Διαγωνισμού 28-01-2022: Παράταση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-059/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 27-12-2021: Τεύχος Διαγωνισμού 27-12-2021: Προκήρυξη Διαγωνισμού 21-01-2022: Παράταση Κατάθεσης Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Ανοικτού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-110/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε 29-11-2021: Τεύχος Διαγωνισμού 12-01-2022: Διόρθωση Τεύχους

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-156/21

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ