Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

ΓΡΑΜΜΗ 2

Διάρκεια διαδρομής

* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί

ΓΡΑΜΜΗ 2

Συχνότητα δρομολογίων

ΓΡΑΜΜΗ 2

Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού