Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Ιούλιος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-013/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 013/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-018/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 018/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ (SIRIO)