Έκτακτες Ανακοινώσεις

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

12 Αυγούστου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-083/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 083/22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ