Έκτακτες Ρυθμίσεις Τραμ

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Τραμ

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Τραμ

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Αύγουστος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ RF TETRA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/22

ΤΔ 073/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ