Έκτακτες Ανακοινώσεις

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Σεπτέμβριος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068-23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/23 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-087/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/23 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2,3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067-23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/23 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2,3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-046/23

Διαγωνισμός ΤΔ-046/23 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-070/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-070/23 – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/23 ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/23 ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ