Έκτακτες Ανακοινώσεις

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

ΓΡΑΜΜΗ 6

Διάρκεια διαδρομής

* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί

ΓΡΑΜΜΗ 7

Διάρκεια διαδρομής

* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΓΡΑΜΜΗ 6 & ΓΡΑΜΜΗ 7

Συχνότητα δρομολογίων

Σημείωση: Με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη πραγματοποιούνται τα δρομολόγια:

Ασκληπιείο Βούλας – Σύνταγμα

Σύνταγμα – Ασκληπιείο Βούλας

Αγία Τριάδα – Σύνταγμα

Σύνταγμα – Αγία Τριάδα

ΓΡΑΜΜΗ 6 & ΓΡΑΜΜΗ 7

Αναχωρήσεις
Πρώτου & Τελευταίου Συρμού

* Παρασκευή & Σάββατο

ΓΡΑΜΜΗ 6 & ΓΡΑΜΜΗ 7

Αναχωρήσεις
Πρώτου & Τελευταίου Συρμού (Θερινά Δρομολόγια)

*Αφορά τις Παρασκευές και τα Σάββατα των θερινών δρομολογίων